Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinde yüzde beş ve üzeri pay sahibi olan ortakları gösterir ortaklık yapısı;

Grubu Nama/Hamiline Olduğu İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu) Pay Adedi Toplam(TL) Sermayeye Oranı(%)
A Nama CPR Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. 10.000.000 10.000.000 %10,00
B Nama Bilge Grup Kağıt Çevre Enerji İnş. Tar. Ür. San. Tic. A.Ş. 9.000.000 9.000.000 %9,00
C Hamiline Bilge Grup Kağıt Çevre Enerji İnş. Tar. Ür. San. Tic. A.Ş. 36.600.000 36.600.000 %36,60
C Hamiline CPR Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. 29.250.000 29.250.000 %29,25
C Hamiline Nazım Pınar 8.000.000 8.000.000 %8,00

A ve B grubu pay sahiplerinin genel kurul toplantılarında 5 oy hakkı vardır.

Şirket’in % 5 den fazla payına sahip olan ortakların tek başlarına Şirket üzerinde kontrolü veya hakimiyeti bulunmamaktadır. A ve B grubu imtiyazlı pay sahiplerinin ana sözleşmede yazılı imtiyazları bulunmakta olup, bu pay grupları da Şirket üzerinde tek başına hakimiyet sahibi değildir.