Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Vecdet Fehmi ŞENDİL

Yönetim Kurulu Başkanı

Nazım PINAR

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Cenk PINAR

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa DERYAL

Yönetim Kurulu Üyesi

Bülent SÖNMEZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi