2013

Kendi bünyesinde yazmış olduğu, ERP ve iş zekası yazılımının kullanımına geçmiştir. Bu yeni yazılım ile tedarik zinciri, üretim planlama, iş akışları, depo vb. tüm iş süreçlerinin takibini raporlamasını yaparak, faaliyetinin baştan sona takip ve ölçümlemesini yapmaya başlamıştır.