2007

2002 yılında tamamlanan 10.000 m2 kapalı alana sahip üretim tesisi, 2007 itibarıyla 23.647 m2 kapalı alana ulaşmıştır.