PROMOSYON
YENİ(LİK)CİLİK

“Eski veya yetersiz sayılan nesneleri, yeni, yararlı ve yeterli olanları ile değiştirme, teceddüt”.
GIPTA 30 yıl evvel bu kavramı, öncelikli ilkesi haline getirdi ve ilk gününden bugüne değin her yıl ortaya çıkardığı tasarımlarla sektör lokomotifi oldu.
Her yıl özel bir grup dünyayı gezer, yararlanılacak malzemelerin izini sürer, dünyadaki eğilimleri ve akımları takip ederek tasarım ekibi ile birlikte hep daha iyiyi, fonksiyoneli ve yeniyi, 34 yıllık deneyimi ile bütünleştirerek sizlerin beğenisine sunar.

ÖNCE NİTELİK ( Kalite )

S a y ı l a m a y a n k a v r a m .
GIPTA, her siparişle ürün reçetelerinde belirlediği parametrelerin üretim sürecinin her aşamasında uygulanmasını sağlar ve denetler. GIPTA’da neredeyse tüm üretim süreçleri otomatik makinalar ile gerçekleştirilir. Yeni teknolojiler, küçük de olsa tüm hataları denetler ve hata oluşursa durur, düzeltilmesini sağlarlar. GIPTA’da üretimden çıkan ilk ürün ile son ürün arasında hiçbir nitelik farkı oluşmaz. Doğal olarak son ürünün niteliği, kendisini oluşturan hammaddelerin niteliğinden bağımsız düşünülemez. 30.000 metre kare kapalı alanda, günde 150,000 spiralli / tel dikişli ve 50,000 iplik dikişli cilt yapma kapasitesine sahip GIPTA’da otomatik teknolojiler ancak en nitelikli hammaddeler ile verimli çalışabilmektedir. Son ürünün A+ sınıf olabilmesi ve verimliliğini korumak için GIPTA, deriyi İtalya’dan, mukavvayı Almanya’dan, krem kağıdını İspanya’dan almakta; dünyada işini en iyi yapan firmaları
kendisine tedarikçi olarak seçmektedir.
Her yıl GIPTA ile sözleşme imzalayan Türkiye’nin en iyi ilk 2000 firmasının alacağı ürünlerin niteliği bakımından içleri rahattır.

ZAMANINDA TESLİM

Planladığınız bir tarihte elinize geçmeyen bir ürün değerini yitirecektir. Kaldı ki bu, yılın özel bir döneminde armağan edilecek tarihli bir ürün ise ve zamanında size ulaşmamışsa büyük sıkıntılara sebep olur.
GIPTA kurulduğu günden beri bu konudaki hassasiyetini her vesile ile göstermiş, o günden bu güne değin, sözleşmesinde söz verdiği teslim tarihlerine sadık kalmıştır. Her yıl GIPTA ile sözleşme imzalayan Türkiye’nin en iyi ilk 2000 firmasının, alacağı ürünlerin tam tarihinde ve hatta tam saatinde eline geçeceği konusunda içleri rahattır.